STÖD OCH FÖRMÅNER FÖR ALLA ANSLUTNA I FAIR TRANSPORT

17 sep 2020

Största värdet med en anslutning i Fair Transport är den rejält stärkta konkurrenskraften. Möjligheten att erbjuda hållbara transporter till befintliga och nya kunder vet vi gynnar affärerna. Men det stannar inte där. Att ständigt söka förbättringar inom de tre områdena klimat/miljö, trafiksäkerhet och goda arbetsvillkor gör ditt företag helt sonika bättre över tid. Och starkare. Du kommer lättare kunna behålla befintlig personal och rekrytera nya välbehövliga kompetenser. Delaktigheten i Fair Transport – med det långsiktiga arbetet med ständiga förbättringar – bidrar dessutom till samhället i stort och stärker ditt varumärke generellt. Sammantaget blir det en mycket sund och hållbar affär.

Vi erbjuder dig stöd i flera former längs din färd med ständiga förbättringar:

 1. RÅDGIVNING
  Vi ger dig råd och stöd oavsett dina frågeställningar. Det kan handla
  om registrering, inrapportering eller efterlevnad, inget ämne är för litet eller för stort för att ta upp och prata med oss om.
 2. ETT SKYLTFÖNSTER
  På fairtransport.se synliggörs ditt företag och dina transporttjänster. Som
  ansluten i Fair Transport blir ditt företag sökbart för alla transportköpare.
 3. MARKNADSFÖRINGSSTÖD
  Fair Transports varumärke är igenkänt och uppskattat vilket ger dig
  som ansluten medvind. Vi annonserar återkommande för att visa marknaden vilka åkerier som är del i initiativet och kan erbjuda
  hållbara transporter.
 4. DISPLAYMATERIAL
  I vår webbshop, som godkända företag kommer åt från ”Mina sidor”, kan anslutna företag beställa dekaler och rollups för att lyfta fram det hållbara transporterbjudandet.
 5. DIGITALT MATERIAL
  På ”Mina sidor” kan du som ansluten ladda ned PPT-presentationer foldrar, banners och mailsidfot.
 6. CERTIFIKAT
  Som ansluten kan du även beställa ett bevis på din delaktighet – ett guldfolierat certifikat med tryckt företagsnamn. Detta görs via webbshopen.
 7. TRYCKSAKER
  Som ytterligare stöd finns en rad presentationsfoldrar– precis som den nu håller i handen – dessutom en programförklaring, en anbudsbilaga och en argumentlista.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no