Sundfrakt går med i Fair Transport

Sundfrakt vill visa vägen

23 sep 2019

”Vår vision är att visa vägen och bidra till en hållbar utveckling för samhälle och näringsliv. Fair Transport visar att vårt hållbarhetsarbete inte bara är tomma ord. Sedan har vi valt att plussa på fler åtaganden”, säger Markus Sundström, VD på Sundfrakt.

Sundfrakt är ett av landets största maskin- och logistikföretag. Det innebär ansvar, vilket genomsyrar verksamheten. På det sättet adderar Fair Transport värde till varumärket.

”Utan transporter kan inte andra branscher och företag fungera. Att arbeta medvetet i alla led gör stor skillnad för samhället. Därför inkluderar vi alla aspekter av hållbarhet. Det är bra att Fair Transport synliggör branschens minimikrav.”

På Sundfrakt kan transportköparna till exempel välja hur klimatsmart transporten ska vara. Guld, silver och brons indikerar val av fordon och drivmedel. Guld garanterar 85 procent CO-reduktion. Klassificeringen gör det enklare att diskutera kostnader och hållbarhet med kunderna.

”Fler och fler blir medvetna om hur miljö och människa påverkas av utsläpp, buller och miljögifter. Kravbilden från transportköpare kommer att vara lika basalt som smör och bröd. Inom några år är det även självklart för slutkonsumenter att välja sunda transporter.”

Branschen bubblar av lösningar för klimat och miljö. Förarlösa fordon testas förnyelsebara drivmedelsvarianter tas fram. Samtidigt förfinas tekniken för att ge smartare maskin- och logistiklösningar.

”Att erbjuda expertis i dessa ofta komplexa frågor är en uppskattad service. Vi underlättar för köparna att följa hållbarhetspolicys. De har ofta sina visioner. Med vår service når de sina mål och visioner. Vi ställer om mot miljö- och klimatsmarta maskin- och logistiklösningar. Vi månar om miljön och möter branschens krav genom att utveckla förnyelsebara drivmedel och uppdaterar fordonsflottan mot bättre miljöprestanda”

Sundfrakt arbetar förebyggande när det handlar om socialt ansvarstagande.

”Ofta landar vi i problematiken med brist på lastbilsförare. Hur ska vi öka branschens attraktionskraft? Vår ingång är socialt ansvarstagande, så vi fokuserar på utbildningar och visar vad som krävs och vad man får om man väljer yrket.”
______________________________________________________________________________

Sätt företaget på kartan över seriösa åkeriföretag

Med en ny lättnavigerad hemsida visar åkerinäringen musklerna genom sitt arbete för bra bränsle, goda arbetsvillkor, fungerande arbetsmiljö och trafiksäkra fordon. Det är nytt och unikt och har väckt uppmärksamhet i hela Europa.

Genom att välja en Fair Transport får transportköparna en affärspartner som öppet redovisar och tar ansvar för en stadig förbättring. På sikt blir det möjligt för slutkonsumenterna att skilja Fair Transport från vanliga transporter.

  • Företaget måste vara medlem i Sveriges Åkeriföretag
  • Fyll i anmälan och skicka in
  • Du får en bekräftelse via mejl
  • Logga in och gå till ”Mina sidor”
  • Lämna information i sex steg. Inför varje steg finns information om vilka uppgifter du behöver ha redo, samt en fingervisning om hur många minuter varje moment tar
  • Gör ansökan i din takt. Sidan med de uppgifter du redan fyllt i sparas så att du alltid kan gå tillbaka och fortsätta
  • Uppgifter går att ändra när något händer som påverkar dina åtaganden

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no