Sune Olsson Åkeri AB i Järvsö ansluter till Fair Transport

09 okt 2020

Kundfokus, kvalitet och erfarenhet har länge varit viktiga ledord för Sune Olsson Åkeri i Järvsö. Ett framgångsrikt arbete som de fått bekräftat av HKScan Sweden AB genom att tidigare vunnit priset som årets djurtransportör. Det ökade fokuset på hållbarhet ses som positivt och är en riktning som är självklar för företaget.

– Vi har länge arbetet med att minska vår bränsleförbrukning genom ett aktivt arbete med bränslebesparande åtgärder. Vi följer bland annat upp alla körningar och utbildar och uppmuntrar alla förare till en bränslesnål körstil. Vi försöker även att minimera antalet ”tomma mil” så långt det är möjligt. Miljöaspekten tas med i allt från nyinvesteringar till val av bränsle och däck. Miljöarbetet är en naturlig del i hela verksamheten, säger Per Olsson, företagets vd.

Sedan 1950 har Sune Olsson Åkeri bedrivit transporter av lantbruksdjur med hög fokus på djurvälfärd, kvalitet och service. Företagets fokus ligger alltid på djuren och miljön. Fordonen är skräddarsydda efter företagets önskemål med särskilt höga krav på djurens välbefinnande och medarbetares säkerhet. Per Olsson driver företaget i tredje generationen och idag består företaget av 6 fordon och 9 anställda. HKSCAN Seden AB är den största uppdragsgivaren och åkeriet transporterar djur i stora delar av Mellansverige och södra Norrland.

Att kundernas förväntningar och fokus på hållbarhet ökat märker de av. Företagets störta uppdragsgivare HKSCAN Sweden AB arbetar både tillsammans med gårdarna, gårdsinitiativet, och transporterna, transportinitiativet för att minska sin klimatpåverkan.

– Genom att gå med i Fair Transport vill vi synliggöra vårt engagemang och vårt arbete med hållbara transporter. Självklart hoppas vi att detta ska öka vår konkurrenskraft och stärka vår positionering och attraktivitet på marknaden framöver, avslutar Per.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no