Sunnemo Åkeri går med i SÅ och ansluter till Fair Transport

18 maj 2020

Familjeföretaget Sunnemo Åkeri i Karlstad blir medlem i Sveriges Åkeriföretag och ansluter sig dessutom till Fair Transport.
– De parametrar som ingår i Fair Transport för hållbarhet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö är viktiga för oss och vår verksamhet, säger åkeriets vd Christer Friberg.


Sunnemo Åkeri är ett genuint familjeföretag som ägs av Anders ”Putte” Friberg och hans son Christer.

Sunnemo Åkeri är en av de större delägarna i LBC Frakt Värmland i Karlstad. Företaget är sedan 2005 anslutet till LBC Frakt och får i dag samtliga transportuppdrag via dem.

Åkeriet har vuxit rejält den senaste tioårsperioden – från 3 anställda, 3 lastbilar och en omsättning på cirka 5 miljoner kronor 2011 till 25 anställda, 15 lastbilar och en årsomsättning på närmare 40 miljoner kronor i dag.
– Tillväxten har skett eftersom vi vuxit tillsammans med LBC Frakt, som under samma period har byggt upp och utvecklat ett linjenät för inrikes godstransporter med lastbil, säger Putte Friberg.

Putte fyller 67 år i år och har varit lastbilsförare och sedermera åkeriägare under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Han startade eget åkeri 1998 och innan dess var han lastbilsförare och lots under cirka tjugo års tid. Han var bland annat anställd hos Västbo Transport i Smålandsstenar som är en av de större inrikestransportörerna för DB Schenker och som bland annat trafikerar linjen Smålandsstenar – Värmland.

– De första åren som åkeriägare hade jag tankbilsekipage och körde både inrikes- och utrikestransporter för ADR Transport, det vill säga det som i dag ingår i Samat, säger han. När jag blev delägare i LBC Frakt började jag köra på Norge och därefter fick jag ansvar för LBC Frakts linjetrafik mellan Värmland och Stockholm.

I dag ansvarar Sunnemo Åkeri för LBC Frakts linjer Värmland – Stockholm/Mälardalen samt Värmland – Östergötland. Dessutom utför åkeriet transporter av bränslepellets samt bedriver slingbilstrafik i Mellansverige för några av LBC Frakts kunder.

Christer, som är 33 år, är uppvuxen med sin pappas åkeriverksamhet. Men det var först årsskiftet 19/20 som han började arbeta heltid i familjeåkeriet. Han har en bakgrund från chefsbefattningar och transportledande funktioner i lastbilscentraler och transportsäljande företag. Under perioden 2017 – 2019 var han verksamhetschef på Unite Logistics i Karlstad, som är ett dotterbolag till VSV Frakt och som är en av Sveriges större aktörer när det gäller transporter av sågbiprodukter och sågade trävaror. Innan dess var han transportledare på LBC Logistik i Kristinehamn och dessförinnan var han transportledare på Unite Logistics.

– I mina tidigare befattningar på Unite och LBC Logistik skaffade jag mig erfarenheter från transportupphandlingar, att skriva fraktavtal och att planera logistikupplägg, säger Christer Friberg. Jag insåg även hur ett växande antal transportköpare ställer krav på hållbarhet i sin verksamhet. Det är kunskaper som jag nu får fortsatt användning av i rollen som vd för Sunnemo Åkeri. Åkeriet har nu vuxit i storlek vilket ställer högre krav på styrning än tidigare. Dessutom är det en lämplig tidpunkt att komma in i företaget när min pappa planerar för att gå ner i arbetstid.

Putte och Christer kompletterar varandra väl. Putte har god kontroll och kunskap om fordonsrelaterade frågor samtidigt som Christer är mycket kunnig på det administrativa och affärsmässiga området.

– Vi är mycket nöjda över att vara delägare i LBC Frakt, säger Christer Friberg. Vi har tät och utvecklande dialog, dels med företagsledningen, dels med transportledarna på trafikavdelningen. Det skapar en dynamik som ger konkurrensfördelar på marknaden.

Miljö och hållbarhet genomsyrar all verksamhet inom LBC Frakt. LBC Frakt är ett av det tiotal bolag som var med från början när Fair Transport uppdaterades till en ny nivå för ungefär ett år sedan. Sunnemo Åkeri var tidigare varken medlem i Sveriges Åkeriföretag eller ansluten till Fair Transport. Men för en tid sedan beslutade sig Putte och Christer – i samråd med LBC Frakts vd Lars Reinholdsson – för att både bli medlem i Sveriges Åkeriföretag och att ansluta till Fair Transport. LBC Frakt har dessutom målsättningen att samtliga delägande åkerier ska ansluta till Fair Transport och därmed även bli medlemmar i Sveriges Åkeriföretag.

När det gäller inrikes fjärrtrafik – som är Sunnemo Åkeris verksamhetsområde – erbjuder LBC Frakt med sina delägare och underleverantörer, utvalda efter sin långa erfarenhet, kunskap och geografiska spridning inrikestransporter främst för egna direktkunder. LBC. Frakt samarbetar också med lastbilscentraler och större åkerier i andra delar av landet.

– Nästan allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil, säger Christer Friberg. Med andra ord fyller vi i åkerinäringen en oerhört avgörande funktion. Som en så betydande och viktig aktör har vi också ett stort ansvar – för våra medarbetare, för miljön och för trafiksäkerheten. Därför ser vi ett stort värde i att dels vara medlem i Sveriges Åkeriföretag som arbetar aktivt med dessa frågor, dels att ansluta till Fair Transport som är ett riktigt bra verktyg för att visa våra medarbetare, kunder, leverantörer och samhället i stort att vi u aktivt jobbar med ansvar, miljö och trafiksäkerhet. Därmed möjliggör både vi och LBC Frakt för transportköpare att välja rätt och stärker samtidigt en seriös och ansvarstagande åkerinäring i en allt hårdare konkurrens. 

Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För oss som säljer och utför transporter, för dem som köper våra transporter, för slutkunden och för hela samhället.

Text och foto: Anders Karlsson, Svensk Åkeritidning

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no