TGM och Bäckebols Åkeri går med i Fair Transport

10 okt 2019

GÖTEBORG. Två av Västsveriges större åkerier och tillika två av DB Schenkers större inrikestransportörer, TGM och Bäckebols Åkeri i Göteborg, ansluter nu till uppdaterade Fair Transport.

Text & Foto: Anders Karlsson, Svensk Åkeritidning nr 9 – 2019

– För oss är det självklart att gå med i Fair Transport som är ett utmärkt initiativ för att skapa förutsättningar för en hållbar åkerinäring och för att synliggöra företag som erbjuder goda anställnings- och arbetsförhållanden för chaufförer och övriga medarbetare, säger Roger Nilsson, vd i både i TGM och Bäckebols Åkeri. Vi erbjuder våra slutkunder ett mycket omfattande register av olika transporttjänster och vi har mångårig erfarenhet av hur optimal logistik ska utformas för att ge största möjliga effektivitet och därmed god ekonomi och leveranssäkerhet.

”Fair Transport innebär att skiljelinjen mellan seriösa och oseriösa aktörer i branschen blir allt tydligare. ”

Roger Nilsson framhåller att man genom att ansluta sig till Fair Transport kommer att få enklare att rekrytera rätt medarbetare och att utveckla sina samarbeten med både kunder och leverantörer.

– Personalbristen i åkeribranschen är påtaglig, säger han. Dagens ungdomar väljer sina jobb på delvis andra grunder än tidigare om åren. Konkurrensen om arbetskraften har dessutom hårdnat branscher emellan. För att motverka bristen på förare måste naturligtvis fler utbildningsplatser till och det behövs nya elever som vill bli lastbilsförare. För att klara detta både på kort och lång sikt behöver åkeriföretagen i högre grad fundera över sitt varumärke som arbetsgivare. Det råder nämligen brist på arbetskraft i ett stort antal branscher och då gäller det för åkeribranschen att vara så attraktiv som möjligt.

Utöver matchande lönevillkor finns det enligt Roger Nilsson andra parametrar som är viktiga för att få arbetstagare att välja just åkeribranschen som arbetsgivare.

– Det handlar bland annat om ökad planerbarhet vid exempelvis schemaläggning, att arbetsgivaren har fräscha lokaler, fordon och övrig utrustning och att arbetsgivaren har hög svansföring när det gäller samhällsansvar inom ramen för SCR, det vill säga Social Corporate Responsibility, säger han. Fair Transport är därmed en kvalitetsstämpel för åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö och därmed visar att de tar sitt samhällsansvar.

Roger Nilsson och hans medarbetare har mycket god kännedom om rekrytering och utbildning inom åkeribranschen. Detta eftersom de sedan flera år tillbaka samarbetar med gymnasieskolor i Göteborgsområdet som bedriver yrkesförarutbildningar.

Sedan många år tillbaka arbetar TGM och Bäckebols Åkeri aktivt med att ligga i framkant inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Erika Rydén är miljö- och kvalitetsansvarig och Annika Lundqvist är personalansvarig i de båda åkerierna.

– Vår ambition är att vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för att minska miljöeffekterna från våra fordon, att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö, säger Erika Rydén. Vi arbetar även för att förebygga föroreningar och att ständigt beakta frågorna om farligt gods samt att följa aktuell miljölagstiftning och andra samhällskrav samt våra kunders krav.

Roger Nilsson betonar att bolagets insatser ska styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Roger Nilsson, vd i TGM och Bäckebols Åkeri.

Målsättningen för TGM:s kvalitetsarbete är att uppfylla bolagets kunders krav på utförda transport- och logistiktjänster och leva upp till kundernas förväntningar så fullständigt som möjligt.

– Detta sker genom att vi utför vårt arbete rätt från början med motiverade medarbetare, att vi ständigt förbättrar verksamheten ur kvalitetssynpunkt, att vi följer aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav samt att vi inom ramen för företagets kvalitets- och ledningssystem uppnår ställda kvalitetsmål, säger Annika Lundqvist, personalansvarig på TGM och Bäckebols Åkeri.

Patrik Nilsson, driftchef på TGM och Bäckebols Åkeri, framhåller att de båda bolagens miljö-, kvalitet- och trafiksäkerhetsarbete synliggörs genom att nu ansluta till Fair Transport.

– Att uppfylla kriterierna för Fair Transport bidrar till att vi bevarar och utvecklar vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör av transport- och logistiktjänster, säger han. Skiljelinjen mellan seriösa och oseriösa aktörer i branschen blir därmed tydligare.

De uttalade ambitionerna och målsättningarna inom ramen för miljö, kvalitet och trafiksäkerhet är inte på något sätt några tomma ord på ett papper. TGM och Bäckebols Åkeri har under många år varit i framkant med att testa distributionslastbilar som drivs med alternativa bränslen och med att pröva nya distributionsformer i Göteborgs centrala delar. Redan i början av 1990-talet genomförde man ett test tillsammans med Renault med en eldriven transportbil för hämtnings- och distributionstrafik. Även i slutet av 1990-talet genomförde TGM tillsammans med Volvo Trucks ett test med lastbilar med el- och dieselhybriddrift för hämtnings- och distributionstrafik i Göteborg. I början av 2019 började TGM använda en Volvo FL Electric för distributionstrafik i Göteborgs city. Det är TGM och DB Schenker nu testar denna eldrivna distributionslastbil, som är gjord för tempererade livsmedelstransporter och rymmer 18 pallar, som testas för DB Schenker och Coop. 

– Vi testar bilen i våra dagliga flöden i ett transportuppdrag där vi distribuerar kylda livsmedel för DB Schenkers räkning till ett antal butiker i Göteborgsområdet, säger Roger Nilsson.

Detta distributionskoncept ingår i samverkansprojektet Den City där näringsliv, akademi och samhälle samverkar nationellt för att utveckla innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar. Det är inom ramen för detta projekt som matleveranserna sker.

Fakta om TGM och Bäckebols Åkeri

  • TGM, Transport AB Göteborg Marstrand, startades 1957 av Bengt Nilsson. På den tiden transporterade åkeriet styckegods för dåvarande Bilspedition och ASG, mjölk för Arla samt ofta koks och fisk. Redan då ägnade sig åkeriet åt vad som i dag kallas samdistribution.
  • Genom hårt arbete, hela tiden med service och kvalitet som ledstjärnor, utökades verksamheten vartefter resultatet är dagens företagsgrupp som består av det helägda TGM samt sedan 1993 även Bäckebols Åkeri som ägs till 40 procent av TGM och till resterande delar av DB Schenker och Herbert Stridh Åkeri, säger Roger Nilsson.
  • TGM har under årens lopp vuxit dels organiskt, dels via förvärv.
  • TGM är ett familjeföretag som ägs av grundaren Bengt Nilssons tre barn – Roger, Ann och Håkan.
  • Företaget drivs helt i enlighet med de ursprungliga målen – kvalitet och personlig service.
  • TGM och Bäckebols Åkeri är, i samarbete med sin affärspartner DB Schenker, ledande inom en rad områden på transportmarknaden i Göteborg med omnejd.
  • – Vi erbjuder våra slutkunder ett brett register av tjänster som alla kännetecknas av vårt stora logistikkunnande, säger Roger Nilsson.
  • TGM och Bäckebols Åkeri har sammanlagt cirka 250 anställda och cirka 200 lastbilar. Åkeriet utför främst lokal samdistribution – hämtning och godsutkörning till och från DB Schenkers strategiskt belägna terminal i Bäckebol i Göteborg. Här finns även trafikledningscentralen (dessutom finns en trafikledningsfunktion i Vänersborg).

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no