Thorins Fair Transport

Thorins Åkeri – Självklart är vi med i Fair Transport

03 okt 2019

Thorins Åkeri i Kristinehamn är ett mindre familjeägt åkeri som drivs i tredje generationen av bröderna Daniel och Alexander. Att ansluta sig till Fair Transport var självklart.

För oss är det viktigt att hela tiden arbeta aktivt med trafiksäkerhet, miljö och våra anställdas arbetsmiljö. Att kunna synliggöra detta genom Fair Transport ger oss en chans att tydligare visa upp det arbete som sker i företaget, berättar Daniel Thorin, en av delägarna.  

Thorins Åkeri har 16 egna fordon och verkar inom sektorn tank och bulk i både Sverige, Norge och Danmark. De har efter lång tid i branschen byggt upp en stor kunskap om transporter med farligt gods.  

För oss är kvalitet A och O. Kunderna ska kunna lite på att vi utför uppdragen på det bästa och effektivaste sättet. Vi har en bra dialog med våra kunder och utvecklas många gånger tillsammans, inte minst inom miljöområdet.

På frågan om han tror att Fair Transport kan stärka svensk transportnäring svara Daniel.

Absolut. Fair Transport är ett sätt att höja branschens status och visa att åkerinäringen är en del av omställningen till en fossilfri transportsektor. Vi försöker på alla sätt vi kan men samtidigt ligger mycket ansvar hos transportköparna. De måste börja efterfråga hållbara transporter och värdera det arbetet högre än vad som sker idag, fortsätter Daniel.

Vi fortsätter prata om Fair Transports utveckling – att gå från ett ställningstagande till ett styrkt åtagande.

Den utvecklingen var jätteviktig. Förut kunde företag bara säga att de gjorde saker nu ska vi också visa det vilket känns bra även för oss. Det stärker det arbete som vi faktiskt gör, avslutar Daniel.  

Fair Transport ska garantera en hållbar affär för alla inblandade. För dig som säljer transporter, för dig som köper transporter och för dig som konsumerar det som transporteras.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no