Upphandla hållbara transporter genom att ställa krav på transportsektorns hållbarhetscertifiering Fair Transport

31 aug 2021

För att nå Sveriges mål inom miljö, klimat- och trafiksäkerhetsområdet behövs insatser och bidrag från alla sektorer. Med Fair Transport kan transportsäljare och transportköpare tillsammans skapa en transportnäring som är klimatsmart, ansvarsfull och trafiksäker. Transportsäljande företag som är godkända för certifieringen Fair Transport lever upp till krav inom miljö, klimat, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Fair Transport har ett tydligt användarvillkor och anslutna företag granskas i flera led. Fair Transport är även uppbyggt så att transportsäljare och transportköpare kan utvecklas tillsammans med certifieringen.

Bakom Fair Transport står Sveriges Åkeriföretag, åkerinäringens branschorganisation.

Läs mer om att upphandla hållbara transporter och läs mer i vårt upphandlingsunderlag.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no