Upphandlare kan göra skillnad

20 nov 2023

Helt fossilfria godstransporter. Det är slutmålet för Fair Transport, transportbranschens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. För att nå dit krävs en gemensam målbild hos köpare och transportföretag.

Samhällets omställning är beroende av hållbara transporter som i sin tur kräver investeringar gällande teknik och drivmedel. Därför kan inte transportnäringen ensam driva förändringen som behövs, kraven behöver komma i upphandlingarna och priserna anpassas därefter

Läs hela vår artikel i Upphandling24 där vi även berättar om åkerinäringens stöd till upphandlare och inköpare, Hållbarhetscertifieringen Fair Transport Ställ krav på transporterna för en hållbar framtid – Upphandling24

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no