Vägforum 2024

21 mar 2024

Den 20 mars deltog vi på Vägforum. Bra program där bland annat vikten av dialog i upphandling för att nå uppsatta mål nämndes. Hur ofta är det inte som kravställan i offentliga upphandlingar inte stämmer överens med uppsatta hållbarhetsplaner ute i landets kommuner. För att nå det uppsatta miljö- och klimatmål vi har behöver vi samarbete, ha dialog, bli långsiktiga i affärsrelationerna och följa upp de krav som ställs!
Vi minglade även med Infrastrukturminister Andreas Carlson och passade såklart på att informera om Fair Transport, transportnäringens hållbarhets certifiering för godstransporter på väg. Ett mycket bra verktyg till att hjälpa inköpare i bland annat offentlig sektor att upphandla hållbara transporter.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no