XR ansluter till Fair Transport

XR ansluter till Fair Transport – ett strategiskt viktigt beslut

12 sep 2019

XR, Skaraborgs större logistikkoncern som levererar transport-, anläggningstjänster och miljöhantering har anslutit sig till Fair Transport. Ett strategiskt beslut helt i linje med företagets hållbarhetsarbete.

XR´s ambition är att leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder med rätt förutsättningar för såväl kvalitet, miljö som socialt ansvarstagande. Fair Transport och dess budskap ”Ta ansvar för vårt företag, våra medarbetare, våra kunder, vår miljöpåverkan och för trafiksäkerheten. Vårt löfte – En hållbar affär” är helt i linje med XR´s värderingar, säger Thomas Larsson, VD, XR Logistik

En tydlig hållbarhetsprofilering är nödvändig för att attrahera såväl kunder, leverantörer och medarbetare. För XR är det viktigt att bidra till att transportköpare och dess slutkund värdesätter dessa parametrar i sitt val av leverantör.

Med Fair Transport går företag i branschen samman och driver utvecklingen framåt. Genom en hög ambitionsnivå mot en hållbar riktning kan vi skapa en ökad medvetenhet i hela transportkedjan. Detta är en del i arbetet för att utveckla ett företagsklimat som gynnar seriösa leverantörer som har ambition att erbjuda långsiktiga lösningar för sina kunder, fortsätter Thomas.

Värderingsskiftet är tydligt – allt fler transportköpare efterfrågar nu transporter till lägre utsläpp. Inte minst offentlig sektor är föregångare och ställer tydligare, skarpare och mer omfattande krav och driver därför på en förändring till transporter med lägre utsläpp och ekonomiskt starkare åkeri- och transportföretag. Kunder som värdesätter ansvarstagande transportörer innebär ett större handlingsutrymme. Fair Transport syftar till att ta steget från priskonkurrens till hållbarhetskonkurrens – för miljöns, förarnas, företagens och hela samhällets skull.

___________________________________________________________________________

Så här gör du åtagandet för Fair Transport och visar hur företaget arbetar aktivt med hållbarhet

När ditt företag ska göra åtagandet behöver ni gå igenom sex steg på fairtransport.se. Uppgifterna skickas till Sveriges Åkeriföretag som granskar och godkänner företaget. Så fort ni är godkända och klara blir företaget sökbart.

Vissa delar av åtagandet är krav, andra mervärden. Använd sidan som ett levande dokument. Det kommer att följa med utvecklingen, vilket gör att mål och mätbara faktorer kan komma att förändras.

  • Företaget måste vara medlem i Sveriges Åkeriföretag
  • Fyll i anmälan och skicka in
  • Du får en bekräftelse via mejl
  • Logga in och gå till ”Mina sidor”
  • Lämna information i sex steg. Inför varje steg finns information om vilka uppgifter du behöver ha redo, samt en fingervisning om hur många minuter varje moment tar
  • Gör ansökan i din takt. Sidan med de uppgifter du redan fyllt i sparas så att du alltid kan gå tillbaka och fortsätta
  • Uppgifter går att ändra när något händer som påverkar dina åtaganden

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no