A.ALKMANS ÅKERI AB

070-5300898 Skicka e-post

Det lilla familjeägda åkeriet som med stort engagemang levererar gods till stora som små kunder sedan 1978 . Vi levererar gods med hög leveranssäkerhet och engagerade och utbildade chaufförer.

Antal fordon

En modern fordonspark
6

Antal anställda

Hur många är vi?
6

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 5st - 83%
Antal kvinnor - 1st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 50%
Distribution - 50%
Ansvar
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Vi erbjuder också all personal massage 1 ggr / månad vid intresse

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Mervärden
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

FAIR TRANSPORT NIVÅ
VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no