Närkefrakt ekonomisk förening

019-206300 Skicka e-post

Vår affärsidé

Närkefrakt säljer och utför effektiva transportlösningar. Tillsammans arbetar vi för Nöjda kunder, god Lönsamhet och Miljöansvar.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 2 av 86 (2.3%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
280

Antal anställda

Hur många är vi?
56

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 36st - 64%
Antal kvinnor - 20st - 36%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 40%
Distribution - 40%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi följer dagligen upp våra chaufförer vad gäller körkort. YKB, APV 1-2, ADR, löpande stickprover under året och 1 st. årskontroll på samtliga inskrivna.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi rutt-optimerar våra transporter
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov