E.V. Eriksson Transport AB

019-6118249 Skicka e-post

Vår affärsidé

Ett anrikt åkeri i Örebro som utför godstransporter och kringtjänster, främst åt Närkefrakt, genom att tillhandahålla lämpliga fordon med proffsiga förare och vara en flexibel, samarbetsvillig partner till våra kunder.

Antal fordon

En modern fordonspark
22

Antal anställda

Hur många är vi?
23

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 19st - 83%
Antal kvinnor - 4st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 80%
Fjärrtransporter - 20%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Diskrimineringspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Excel,
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Excel,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov