Bastransport i Örebro AB

019-257550 Skicka e-post

Att på ett kvalitets- och miljöriktigt sätt utföra transporttjänster till kundens belåtenhet.

Antal fordon

En modern fordonspark
55

Antal anställda

Hur många är vi?
70

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 66st - 94%
Antal kvinnor - 4st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 75%
Bygg- & anläggning - 5%
Fjärrtransporter - 18%
Tanktransporter - 2%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no