Adnan Dedic Åkeri Malmö AB

+46709114515 Skicka e-post

Vi hjälper er att hantera alla typer av avfall, stora mängder som små, oberoende av er verksamhet. Vi har containrar i olika storlekar och utförande och containerdepåer strategiskt utplacerade runt om i Skåne för att kunna erbjuda våra kunder snabb service och en skräddarsydd lösning som passar in kundens behov och förutsättningar. Vi strävar alltid efter att nyttja fordonets kapacitet och fyllnadsgrad på bästa möjliga sätt samt optimerar våra rutter. Därför erbjuder vi även distributionstjänster samt kran-och lyfttjänster och andra flexibla och kundanpassade lösningar.

Antal fordon

En modern fordonspark
7

Antal anställda

Hur många är vi?
7

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 65%
Distribution - 15%
Övrigt - 20%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Längre fordon, Tyngre fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no