AkkaFRAKT i Skåne ek.för.

040-691 78 00 Skicka e-post

Vår affärsidé

Affärsidé

AkkaFRAKT är en transport- och logistikkoncern i Sydsverige. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden: Bygg & Anläggning, Miljö & Jordbruk och Industri & Handel. Här finns representerat alla typer av transporter från bud till kyl-/frystransporter av livsmedel, alla typer av kranbilstjänster, grustransporter, specialtransporter av bl a maskiner och annat skrymmande gods, jordbrukstransporter, transporter av avfall inkl. farligt avfall etc. Våra kunder finns inom bygg, handel, industri, jordbruk och offentlig sektor. Vi omsätter omkring 800 miljoner kronor (2018). Huvudkontoret finns i Malmö.

Vision

Vi AkkaFRAKTARE har en vision fastslagen av styrelsen att sträva efter med allt vårt arbete. Visionen är det yttersta målet för vår verksamhet, och det vi vill uppnå för att lämna våra konkurrenter ett bra stycke bakom oss. För att nå den har vi ett antal mål som ska uppfyllas. Till vår hjälp att nå målen och visionen har vi bland annat värdeord som vi ska leva upp till varje dag på jobbet.

Vi vill vara bäst på att tillgodose kundernas behov av varuflöden.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 136 (0.7%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
430

Antal anställda

Hur många är vi?
51

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 28st - 55%
Antal kvinnor - 23st - 45%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 42%
Specialtransporter (tungtransporter) - 12%
Miljö & renhållningstransporter - 14%
Jordbrukstransporter - 8%
Distribution - 19%
Kyl & Frystransporter - 3%
Fjärrtransporter - 1%
Övrigt - 1%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Övrig information

Våra utbildningsplaner innehåller personuppgifter och har därför inte laddats upp. Vi laddar upp en övergripande utbildningsmatris istället.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov