AkkaFRAKT i Skåne ek.för.

040-691 78 00 Skicka e-post

Affärsidé

AkkaFRAKT är en transport- och logistikkoncern i Sydsverige. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden: Bygg & Anläggning, Miljö & Jordbruk och Industri & Handel. Här finns representerat alla typer av transporter från bud till kyl-/frystransporter av livsmedel, alla typer av kranbilstjänster, grustransporter, specialtransporter av bl a maskiner och annat skrymmande gods, jordbrukstransporter, transporter av avfall inkl. farligt avfall etc. Våra kunder finns inom bygg, handel, industri, jordbruk och offentlig sektor. Vi omsätter omkring 800 miljoner kronor (2018). Huvudkontoret finns i Malmö.

Vision

Vi AkkaFRAKTARE har en vision fastslagen av styrelsen att sträva efter med allt vårt arbete. Visionen är det yttersta målet för vår verksamhet, och det vi vill uppnå för att lämna våra konkurrenter ett bra stycke bakom oss. För att nå den har vi ett antal mål som ska uppfyllas. Till vår hjälp att nå målen och visionen har vi bland annat värdeord som vi ska leva upp till varje dag på jobbet.

Vi vill vara bäst på att tillgodose kundernas behov av varuflöden.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
70

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
350

Antal anställda

Hur många är vi?
51

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 136 (0.7%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 28st - 55%
Antal kvinnor - 23st - 45%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 42%
Specialtransporter (tungtransporter) - 12%
Miljö & renhållningstransporter - 14%
Jordbrukstransporter - 8%
Distribution - 19%
Kyl & Frystransporter - 3%
Fjärrtransporter - 1%
Övrigt - 1%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Våra utbildningsplaner innehåller personuppgifter och har därför inte laddats upp. Vi laddar upp en övergripande utbildningsmatris istället.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no