AkkaFRAKT i Skåne ek.för.

0770-780 700 Skicka e-post

Affärsidé

AkkaFRAKT är en transport- och logistikkoncern i Sydsverige. Verksamheten är uppdelad i fem affärsområden:
- Entreprenad
- Miljö
- Jordbruk
- Industri & Handel.
- Kran & Maskin/Special
Här finns representerat alla typer av transporter från bud till kyl-/frystransporter av livsmedel, alla typer av kranbilstjänster, grustransporter, specialtransporter av bl a maskiner och annat skrymmande gods, jordbrukstransporter, transporter av avfall inkl. farligt avfall etc. Våra kunder finns inom bygg, handel, industri, jordbruk och offentlig sektor. Vi omsätter omkring 800 miljoner kronor (2021). Huvudkontoret finns i Malmö.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
133

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
324

Antal anställda

Hur många är vi?
67

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 42st - 63%
Antal kvinnor - 25st - 37%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 47%
Specialtransporter (tungtransporter) - 7%
Miljö & renhållningstransporter - 16%
Jordbrukstransporter - 6%
Distribution - 23%
Kyl & Frystransporter - 1%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Tyngre fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no