Glenn Lindes Åkeri AB

0709114233 Skicka e-post

Vi hjälper er att hantera alla typer av avfall, stora mängder som små, oberoende av er verksamhet. Att hantera avfall på ett effektivt och miljövänligt sätt är viktigt för alla företag och verksamheter. Vi på AkkaFRAKT är specialiserade på avfallshantering av olika typer såsom förpackningar, metallskrot, kartong, glas, plast, papper, och även farligt avfall. Vi förstår att varje verksamhet har sina egna specifika behov och krav på hur avfallshanteringen behöver utformas för att passa in. Därför erbjuder vi en mängd olika lösningar för att passa era behov. Om ni behöver specialanpassade behållare och kärl, har vi kontakt med tillverkare och smeder för att kunna specialanpassa behållare efter just era behov.

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Antal anställda

Hur många är vi?
1

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 0st - 0%
Antal kvinnor - 1st - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Längre fordon,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no