Henrikssons Kranbilar AB

046-120800 Skicka e-post

Vår affärsidé

Henrikssons kranbilar AB - Inget är för stort och inget är för litet, för oss!

Henrikssons kranbilar AB , åkeriet med det stora kunnandet som sätter kundens behov i centrum. Vår personal har lång erfarenhet och mycket stor flexibilitet, detta borgar för säkerhet och kundanpassade lösningar.

Antal fordon

En modern fordonspark
70

Antal anställda

Hur många är vi?
93

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 88st - 95%
Antal kvinnor - 5st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 20%
Distribution - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Specialtransporter (tungtransporter) - 30%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

SÅ Analys
Vi har även Fordonskontroll som tar hand om alla typer av kontroller tex. felrapporter från anställda, beställning av besiktningar, besiktningskontroller, kort sagt allt som rör fordonen i vår verksamhet.