Henrikssons Kranbilar AB

046-120800 Skicka e-post

Henrikssons kranbilar AB - Inget är för stort och inget är för litet, för oss!

Henrikssons kranbilar AB , åkeriet med det stora kunnandet som sätter kundens behov i centrum. Vår personal har lång erfarenhet och mycket stor flexibilitet, detta borgar för säkerhet och kundanpassade lösningar.

Antal fordon

En modern fordonspark
70

Antal anställda

Hur många är vi?
93

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 88st - 95%
Antal kvinnor - 5st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 20%
Distribution - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Specialtransporter (tungtransporter) - 30%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet
22% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no