Robert Hanssons Åkeri i Malmö Aktiebolag

0705518382 Skicka e-post

Genom vår gedigna erfarenhet av kranbilar, åtar vi oss alla typer av lyftuppdrag. Uppdragen varierar och kan bestå av att lyfta och transportera arbetsbodar, förse byggjobbare på tionde våningen med tegel eller kapa trädgrenar i höga träd och trädfällning. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Rutin för krishantering
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no