Ahréns Åkeri AB

+46(0)8 550 870 45 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vår affärsidé kännetecknas av 5 ledstjärnor; TID, KVALITET, SERVICE, FLEXIBILITET, MILJÖ
Vi utför transporter över hela Europa. Detta med hjälp av fordon och lastbärare som passar de flesta önskemål. Vi klarar förutom normalgods även värme-, kyl- och frystransporter. En annan specialitet är transport av flyggods där vi har fordon utrustade med rullbanor för att kunna lasta flygpalleter och flygcontainers.

Transporterna utföres och är givetvis försäkrade i enlighet med gällande bestämmelser i CMR-konventionen. Vi har även en terminal på dryga 5.000 kvm där vi lastar och bygger flyg-containers samt lossar och lastar sjöcontainers. Delar av terminalen är temperaturkontrollerad och certifierad av Transportstyrelsen som RA, Regulated Ageny - Känd fraktagent.

Antal fordon

En modern fordonspark
45

Antal anställda

Hur många är vi?
110

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 103st - 94%
Antal kvinnor - 7st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 80%
Distribution - 20%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
ISO 45 001
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov