Ahréns Åkeri AB

+46(0)8 550 870 45 Skicka e-post

Vår affärsidé kännetecknas av 5 ledstjärnor; TID, KVALITET, SERVICE, FLEXIBILITET, MILJÖ
Vi utför transporter över hela Europa. Detta med hjälp av fordon och lastbärare som passar de flesta önskemål. Vi klarar förutom normalgods även värme-, kyl- och frystransporter. En annan specialitet är transport av flyggods där vi har fordon utrustade med rullbanor för att kunna lasta flygpalleter och flygcontainers.
Transporterna utföres och är givetvis försäkrade i enlighet med gällande bestämmelser i CMR-konventionen. Vi har även en terminal på dryga 5.000 kvm där vi lastar och bygger flygcontainers samt lossar och lastar sjöcontainers. Delar av terminalen är temperaturkontrollerad och certifierad av Transportstyrelsen som RA, Regulated Agency - Känd fraktagent. Även ett kylrum på 100 kvm/ 96 pallplatser, som är GDP certifierat och håller en temperatur på 2 till 8 grader, kan styras efter kundens behov.

Antal fordon

En modern fordonspark
60

Antal anställda

Hur många är vi?
85

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 80st - 94%
Antal kvinnor - 5st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 40%
Distribution - 30%
Blandad verksamhet - 30%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Excel, Opter/K2, TransPA, Kontek, VismaNet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no