Ahréns Åkeri AB

+46(0)8 550 870 45 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vår affärsidé kännetecknas av 5 ledstjärnor; TID, KVALITET, SERVICE, FLEXIBILITET, MILJÖ
Vi utför transporter över hela Europa. Detta med hjälp av fordon och lastbärare som passar de flesta önskemål. Vi klarar förutom normalgods även värme-, kyl- och frystransporter. En annan specialitet är transport av flyggods där vi har fordon utrustade med rullbanor för att kunna lasta flygpalleter och flygcontainers.

Transporterna utföres och är givetvis försäkrade i enlighet med gällande bestämmelser i CMR-konventionen. Vi har även en terminal på dryga 5.000 kvm där vi lastar och bygger flyg-containers samt lossar och lastar sjöcontainers. Delar av terminalen är temperaturkontrollerad och certifierad av Transportstyrelsen som RA, Regulated Ageny - Känd fraktagent.

Antal fordon

En modern fordonspark
45

Antal anställda

Hur många är vi?
110

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 103st - 94%
Antal kvinnor - 7st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 80%
Distribution - 20%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
ISO 45 001
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov