Åkes Fjärr & Lokaltransport AB

070-330 16 67 Skicka e-post

Åkes Fjärr och Lokaltransport AB är ett familjeägt företag i tredje generationen, företaget startades 1948. Åkeriet består av drygt 20 fordon och huvudsysslan är fjärr och distributionstrafik. Åkeriet är en underleverantör till LBC Frakt i Värmland AB.

Antal fordon

En modern fordonspark
28

Antal anställda

Hur många är vi?
37

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 36st - 97%
Antal kvinnor - 1st - 3%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 40%
Distribution - 60%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet
38% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no