LBC Frakt i Värmland AB

054-100140 Skicka e-post

Vår affärsidé

Nära - Kompetenta - Effektiva

LBC Frakt skall erbjuda en kundupplevelse med våra värdeord Nära-Kompetenta-Effektiva.

Nära - kunden skall uppleva att våra trafikledare och chaufförer är nära kundens verksamhet.
Kompetenta - vår personal skall upplevas som kompetenta i samtliga gränssnitt med kunden.
Effektiva - LBC Frakt skall erbjuda effektiva logistiklösningar.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 52 (1.9%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer

Antal anställda

Hur många är vi?
38

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 26st - 68%
Antal kvinnor - 12st - 32%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 36%
Miljö & renhållningstransporter - 9%
Fjärrtransporter - 21%
Distribution - 10%
Skogstransporter - 8%
Tanktransporter - 10%
Jordbrukstransporter - 2%
Specialtransporter (tungtransporter) - 1%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning:
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov