LBC Frakt i Värmland AB

054-10 01 40 Skicka e-post

Vår affärsidé

Nära - Kompetenta - Effektiva

LBC Frakt skall erbjuda en kundupplevelse med våra värdeord Nära-Kompetenta-Effektiva.

Nära - kunden skall uppleva att våra trafikledare och chaufförer är nära kundens verksamhet.
Kompetenta - vår personal skall upplevas som kompetenta i samtliga gränssnitt med kunden.
Effektiva - LBC Frakt skall erbjuda effektiva logistiklösningar.

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
150

Antal anställda

Hur många är vi?
38

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 26st - 68%
Antal kvinnor - 12st - 32%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 36%
Miljö & renhållningstransporter - 9%
Fjärrtransporter - 21%
Distribution - 10%
Skogstransporter - 8%
Tanktransporter - 10%
Jordbrukstransporter - 2%
Specialtransporter (tungtransporter) - 1%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Fordonskontrolls system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov