LBC Frakt i Värmland AB

054-10 01 40 Skicka e-post

Nära - Kompetenta - Effektiva

LBC Frakt skall erbjuda en kundupplevelse med våra värdeord Nära-Kompetenta-Effektiva.

Nära - kunden skall uppleva att våra trafikledare och chaufförer är nära kundens verksamhet.
Kompetenta - vår personal skall upplevas som kompetenta i samtliga gränssnitt med kunden.
Effektiva - LBC Frakt skall erbjuda effektiva logistiklösningar.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
241

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
168

Antal anställda

Hur många är vi?
37

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 25st - 68%
Antal kvinnor - 12st - 32%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 31%
Miljö & renhållningstransporter - 11%
Fjärrtransporter - 31%
Distribution - 6%
Skogstransporter - 6%
Tanktransporter - 10%
Jordbrukstransporter - 0%
Specialtransporter (tungtransporter) - 6%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no