LBC Frakt i Värmland AB

054-10 01 40 Skicka e-post

Nära - Kompetenta - Effektiva

LBC Frakt skall erbjuda en kundupplevelse med våra värdeord Nära-Kompetenta-Effektiva.

Nära - kunden skall uppleva att våra trafikledare och chaufförer är nära kundens verksamhet.
Kompetenta - vår personal skall upplevas som kompetenta i samtliga gränssnitt med kunden.
Effektiva - LBC Frakt skall erbjuda effektiva logistiklösningar.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
211

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
231

Antal anställda

Hur många är vi?
38

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 26st - 68%
Antal kvinnor - 12st - 32%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 36%
Miljö & renhållningstransporter - 9%
Fjärrtransporter - 21%
Distribution - 10%
Skogstransporter - 8%
Tanktransporter - 10%
Jordbrukstransporter - 2%
Specialtransporter (tungtransporter) - 1%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no