Thorins Åkeri AB

0703366019 Skicka e-post

Vi utför Tanktransporter och bulktransporter i hela norden med stor kunskap och hög säkerhet.
Tanktransporter utföres med isolerade fordon främst inom olja och kemi. Samt oisolerade fordon för bränsletransporter.

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
21

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 95%
Antal kvinnor - 1st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Alkolås
Företaget är ID06 anslutet
70% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no