Karlstad Maskintransporter

070-331 09 38 Skicka e-post

Karlstad Maskintransporter AB är ett åkeriföretag med inriktning på specialtransporter: brett, tungt och långt gods.
Det vi kör varierar en hel del men vi transporterar mycket entreprenadmaskiner.
Vi arbetar mest lokalt i Karlstad, men även i hela Sverige.
Företaget startades 1987 av Bertil Nilsson och drivs idag av Bertil och sönerna Henrik och Andreas

Antal fordon

En modern fordonspark
3

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Fordonsdata system,
Företaget är ID06 anslutet
23% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no