BK Andersson Insjön Åkeri AB

0703301270 Skicka e-post

BK Andersson Insjön skall med hög kvalité, service, kompetens, säkerhet och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende transporttjänster gällande såväl transporter av jordbruks-, anläggnings- och industrigods.
Allmänheten skall uppfatta oss som en seriös aktör med stort fokus på miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Antal fordon

En modern fordonspark
24

Antal anställda

Hur många är vi?
41

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 34st - 83%
Antal kvinnor - 7st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 10%
Jordbrukstransporter - 40%
Skogstransporter - 40%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Längre fordon, Tyngre fordon, Aerodynamiska fordon,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no