DalaFrakt AB

024764700 Skicka e-post

DalaFrakt ska tillsammans med sina medleverantörer tillhandahålla kvalitetssäkrade, miljövänliga och kostnadseffektiva transporter, maskintjänster och entreprenaduppdrag.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
700

Antal anställda

Hur många är vi?
35

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 103 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 25st - 71%
Antal kvinnor - 10st - 29%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 35%
Skogstransporter - 65%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Diskrimineringspolicy finns inbakad i arbetsmiljöpolicy och jämställdhetspolicy.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad,
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no