DalaFrakt AB

024764700 Skicka e-post

DalaFrakt ska spela en aktiv roll i utvecklingen av regionen. Med vår fordonsflotta, kunskap och flexibilitet erbjuder vi effektiva och hållbara tjänster med hög kvalitet inom transport, logistik, markentreprenad och anläggning. Tillsammans bygger vi vägen mot framtiden!

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
87

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
165

Antal anställda

Hur många är vi?
24

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 17st - 71%
Antal kvinnor - 7st - 29%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 35%
Skogstransporter - 65%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no