Karlsson Entreprenad i Mora AB

0250-71170 Skicka e-post

Karlssons Entreprenad ska spela en aktiv roll i utvecklingen av regionen. Med vår fordonsflotta, kunskap och flexibilitet erbjuder vi effektiva och hållbara tjänster med hög kvalitet inom transport, logistik, markentreprenad och anläggning.

Antal fordon

En modern fordonspark
8

Antal anställda

Hur många är vi?
15

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 15st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Ålderfördelning

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
18-25
13%
25-35
53%
35-45
7%
45-55
20%
55+
7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 40%
Blandad verksamhet - 60%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no