Älmestads kvarn och transport AB

0105507970 Skicka e-post

Vår affärsidé

TRANSPORT AV LANTBRUKSPRODUKTER & BIOBRÄNSLEN ÖVER HELA SVERIGE
Vi är ett transportföretag med huvudinriktning på bulktransporter och flaktransporter av lantbruksprodukter och förädlade biobränslen. Vi utför transporter över hela Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Med vårt läge i Ulricehamn har vi ett bra logistiskt läge med närhet till både Jönköping och Göteborg och tar oss snabbt ut till våra kunder. Vi är med genom hela processen från bokning fram till slutleverans.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 2 av 70 (2.9%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
120

Antal anställda

Hur många är vi?
58

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 50st - 86%
Antal kvinnor - 8st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Jordbrukstransporter - 65%
Bygg- & anläggning - 3%
Övrigt - 32%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
IT Policy
Integritetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi har en personalhandbok för Tjänstemän och en för kollektivanställda

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov