Helgenäs Transporter AB

0705770745 Skicka e-post

Vår affärsidé

Helgenäs Transporter AB är det självklara valet för dig med krav på kvalité, punktlighet och miljömedvetenhet. Vi utför alla våra transporter med fossilfritt drivmedel och planerar godstransporter för Sveriges jordbruk och lantbruk i bulk och flak, samt transporterar och planerar drivmedelstransporter i tankbil.

Antal fordon

En modern fordonspark
34

Antal anställda

Hur många är vi?
70

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 66st - 94%
Antal kvinnor - 4st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Jordbrukstransporter - 47%
Tanktransporter - 46%
Fjärrtransporter - 7%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
IT Policy
Integritetspolicy
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonsdata system, Scania fleet management
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov