Helgenäs Transporter AB

010-768 13 90 Skicka e-post

Helgenäs Transporter AB är det självklara valet för dig med krav på kvalité, punktlighet och miljömedvetenhet. Vi utför alla våra transporter med fossilfritt drivmedel i så lång utsträckning som är ekonomiskt möjligt och planerar godstransporter för Sveriges jordbruk och lantbruk i bulk och flak, samt transporterar och planerar drivmedelstransporter i tankbil.

Antal fordon

En modern fordonspark
33

Antal anställda

Hur många är vi?
72

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 62st - 86%
Antal kvinnor - 10st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Jordbrukstransporter - 47%
Tanktransporter - 46%
Fjärrtransporter - 7%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no