Helgenäs Transporter AB

0705770745 Skicka e-post

Helgenäs Transporter AB är det självklara valet för dig med krav på kvalité, punktlighet och miljömedvetenhet. Vi utför alla våra transporter med fossilfritt drivmedel i så lång utsträckning som är ekonomiskt möjligt och planerar godstransporter för Sveriges jordbruk och lantbruk i bulk och flak, samt transporterar och planerar drivmedelstransporter i tankbil.

Antal fordon

En modern fordonspark
41

Antal anställda

Hur många är vi?
83

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 68st - 82%
Antal kvinnor - 15st - 18%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Jordbrukstransporter - 47%
Tanktransporter - 46%
Fjärrtransporter - 7%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no