XR Logistik AB

010-4741000 Skicka e-post

XR koncernen erbjuder flexibla kundlösningar med hög kvalitet inom transport, anläggningstjänster och miljöhantering. Med kontor i Skövde, Tibro, Lidköping, samt anläggningar och transportörer i hela Skaraborg har vi det som utgångspunkt och hela Norden som marknad.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
57

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
221

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 8 av 95 (8.4%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 16st - 53%
Antal kvinnor - 14st - 47%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 26%
Fjärrtransporter - 45%
Jordbrukstransporter - 8%
Tanktransporter - 13%
Blandad verksamhet - 8%
Ansvar
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Integritetspolicy, diskrimineringspolicy och socialt ansvarstagande ingår i code of conduct. ISO 9001 genom XR Bolagen.

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

ISO 14001 genom XR Bolagen. Inga egna lastbilar i XR Logistik AB.
XR Skolan som både informerar och utbildar XR´s UE.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Trafiksäkerhet informeras och externa föreläsare inbjuds vid ett årligt arrangemang. XR Skolan som både informerar och utbildar XR´s UE.
Kör och vilotids regelverk informeras om löpande.

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Excel, Spineweb - ledningssystem
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no