XR Logistik AB

010-4741000 Skicka e-post

XR koncernen erbjuder flexibla kundlösningar med hög kvalitet inom transport, logistik, lager, anläggningstjänster och miljöhantering. Med kontor i Skövde, Lidköping, samt anläggningar och transportörer i hela Skaraborg har vi det som utgångspunkt och hela Norden som marknad.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
272

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
218

Antal anställda

Hur många är vi?
33

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 19st - 58%
Antal kvinnor - 14st - 42%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 22%
Fjärrtransporter - 44%
Jordbrukstransporter - 22%
Tanktransporter - 6%
Blandad verksamhet - 6%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Excel, Spineweb - ledningssystem och XR-appen
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no