XR Logistik AB

010-4741000 Skicka e-post

Vår affärsidé

XR koncernen erbjuder flexibla kundlösningar med hög kvalitet inom transport, anläggningstjänster och miljöhantering. Med kontor i Skövde, Tibro, Lidköping, samt anläggningar och transportörer i hela Skaraborg har vi det som utgångspunkt och hela Norden som marknad.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 8 av 97 (8.2%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
228

Antal anställda

Hur många är vi?
29

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 16st - 55%
Antal kvinnor - 13st - 45%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 26%
Fjärrtransporter - 45%
Jordbrukstransporter - 8%
Tanktransporter - 13%
Blandad verksamhet - 8%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Excel, Spineweb - ledningssystem
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Övrig information

Integritetspolicy, diskrimineringspolicy och socialt ansvarstagande ingår i code of conduct.

ISO 9001 genom XR Bolagen.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Spineweb - ledningssystem
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Övrig information

ISO 14001 genom XR Bolagen.

Inga egna lastbilar i XR Logistik AB.
XR Skolan som både informerar och utbildar XR´s UE.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Vi använder ett intranet där kontrakterade UE laddar upp checklistor gällande fordon, åker, tillstånd.
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Trafiksäkerhet informeras och externa föreläsare inbjuds vid ett årligt arrangemang. XR Skolan som både informerar och utbildar XR´s UE.

Kör och vilotids regelverk informeras om löpande.