Hellqvist Åkeri & Entreprenad AB

070-580 00 41 Skicka e-post

Våra tjänster inkluderar transporter åt företag och privatpersoner – säkert, snabbt och smidigt!
Vi erbjuder även hjullastartjänster för våra kunder, vilket innefattar:
• Lossning
• Lastning
• Snöröjning
• Halkbekämpning
• Vägkantsklippning
Hellqvist Åkeri & Entreprenad AB erbjuder också grustransporter och återvinning med baklastare och frontlyft.

Antal fordon

En modern fordonspark
23

Antal anställda

Hur många är vi?
35

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 27st - 77%
Antal kvinnor - 8st - 23%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Distribution - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 50%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no