Sunnemo Åkeri AB

070-244 50 20

Sunnemo Åkeri AB är en transportör för LBC Frakt i Värmland AB som trafikerar Värmland-Mälardalen samt Värmland-Östergötland tur och retur dagligen.
Det finns även sex bilar som främst går mot Stockholm men även mot andra delar av Sverige där behovet finns.
Behöver du hjälp med en brådskande transport? Tveka inte att ringa, vi hittar lösningarna.

Antal fordon

En modern fordonspark
18

Antal anställda

Hur många är vi?
27

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 25st - 93%
Antal kvinnor - 2st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system,
21% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no