Tidningstransporter i Karlstad AB

070-509 11 59 Skicka e-post

1960 startade Arne Lindgren sitt företag i Karlstad. Sedan 1990 drivs verksamheten av sonen Ulf Lindgren. Under alla år har vi varit specialiserade på just tidningsdistribution. Vi distribuerar alla morgontidningar i Värmland och lite till. Vi har andra uppdrag som läkemedelstransporter m.m. men i huvudsak kör vi tidningar.
Det är mycket höga krav förknippat med tidningsdistribution. Pålitlighet och ibland minutprecision på leveranserna är något som vi är vana vid sedan 1960.
Vi rullar i mellansverige varje natt året runt.

Antal fordon

En modern fordonspark
12

Antal anställda

Hur många är vi?
19

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 17st - 89%
Antal kvinnor - 2st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no