Tidningstransporter i Karlstad AB

070-509 11 59 Skicka e-post

Vår affärsidé

1960 startade Arne Lindgren sitt företag i Karlstad. Sedan 1990 drivs verksamheten av sonen Ulf Lindgren. Under alla år har vi varit specialiserade på just tidningsdistribution. Vi distribuerar alla morgontidningar i Värmland och lite till. Vi har andra uppdrag som läkemedelstransporter m.m. men i huvudsak kör vi tidningar.
Det är mycket höga krav förknippat med tidningsdistribution. Pålitlighet och ibland minutprecision på leveranserna är något som vi är vana vid sedan 1960.
Vi rullar i mellansverige varje natt året runt.

Antal fordon

En modern fordonspark
11

Antal anställda

Hur många är vi?
19

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 17st - 89%
Antal kvinnor - 2st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Bak används regummerade däck, inte fram.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov