Alwex Transport AB

0470-727100 Skicka e-post

Alwex erbjuder ett brett utbud inom transport- och logistik, som tillgodoser marknadens förväntningar på kvalitet, personlig service, effektivitet och miljöansvar.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
43

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
250

Antal anställda

Hur många är vi?
47

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 34 (2.9%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 35st - 74%
Antal kvinnor - 12st - 26%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 15%
Kyl & Frystransporter - 70%
Miljö & renhållningstransporter - 15%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel, Verksamhetssystem för dokument, ärenden som olycka tillbud samt strategi i Canea ONE
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no