ARJ Transport AB

0511-80690 Skicka e-post

ARJ Transport verkar som Transportörer med Schenker som största uppdragsgivare. Vi trafikerar Skaraborg som utgångspunkt och har linjetrafik på Göteborg och Halland med dagliga avgångar.

Vi har också en egen verkstad där vi utför mindre reparationer på egna fordon. Vi har 1 kranbil och 1 krokbil som vi utför lite speciella transporter som kräver kranhantering eller lastväxlare. Vi har en omlastningsyta där vi sköter stor del av spridning av gods så att vi åker så få mil som möjligt med våra fordon. Vi har också ett kontor där trafikledning, personaladministration och ekonomi sköts.

ARJ Transport skall med hög kvalitet, service, kompetens och med miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende transporttjänster.

Antal fordon

En modern fordonspark
19

Antal anställda

Hur många är vi?
26

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 77%
Antal kvinnor - 6st - 23%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 95%
Blandad verksamhet - 5%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no