ARJ Transport AB

0511-80690 Skicka e-post

ARJ Transport verkar som Transportörer med Schenker som största uppdragsgivare. Vi trafikerar Skaraborg som utgångspunkt och har linjetrafik på Gävleborg, Hälsingland, Västernorrland och Göteborg med dagliga avgångar.

Vi har också en egen verkstad där vi utför mindre reparationer på egna fordon. Vi har 2 kranbilar som vi utför lite speciella transporter som kräver kranhantering. Vi har en omlastningsplan där vi sköter stor del av spridning av gods så att vi åker så få mil som möjligt med våra fordon. Vi har också ett kontor där trafikledning, personaladministration och ekonomi sköts.

ARJ Transport skall med hög kvalitet, service, kompetens och med miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende transporttjänster.

Antal fordon

En modern fordonspark
22

Antal anställda

Hur många är vi?
35

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 29st - 83%
Antal kvinnor - 6st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 90%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Vårat mål är att vara modiga vad gäller ny teknik och lösningar som gynnar miljön.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no