ARJ Transport AB

0511-80690 Skicka e-post

Vår affärsidé

ARJ Transport verkar som Transportörer med Schenker som största uppdragsgivare. Vi trafikerar Skaraborg som utgångspunkt och har linjetrafik på Gävleborg, Hälsingland, Västernorrland och Göteborg med dagliga avgångar.

Vi har också en egen verkstad där vi utför mindre reparationer på egna fordon. Vi har 2 kranbilar som vi utför lite speciella transporter som kräver kranhantering. Vi har en omlastningsplan där vi sköter stor del av spridning av gods så att vi åker så få mil som möjligt med våra fordon. Vi har också ett kontor där trafikledning, personaladministration och ekonomi sköts.

ARJ Transport skall med hög kvalitet, service, kompetens och med miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende transporttjänster.

Antal fordon

En modern fordonspark
22

Antal anställda

Hur många är vi?
35

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 29st - 83%
Antal kvinnor - 6st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 90%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
Integritetspolicy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Vårat mål är att vara modiga vad gäller ny teknik och lösningar som gynnar miljön.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Administrationssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov