Arne Westlund Åkeri AB

+46706712147 Skicka e-post

Vår affärsidé

Arne Westlund Åkeri är det personliga familjeföretaget som har bilarna för alla tillfällen av transporter. Med stor erfarenhet och ett brett kontaktnät är inga uppdrag för stora eller för små. Vår styrka är vår flexibilitet i att alltid hitta den bästa lösningen för våra kunder.

Antal fordon

En modern fordonspark
6

Antal anställda

Hur många är vi?
8

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 88%
Antal kvinnor - 1st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel, Idha
Integritetspolicy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov