BDX Företagen AB

0920-262600 Skicka e-post

Vår affärsidé

I nära samverkan levererar BDX hållbara affärslösningar, tjänster och produkter för enkla eller sammansatta behov inom entreprenad- och logistiksektorn. Varje dag gör vi insatser som skapar förutsättningar och nytta för såväl kunder som samhälle.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 3 av 300 (1%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
1620

Antal anställda

Hur många är vi?
600

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 488st - 81%
Antal kvinnor - 112st - 19%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Fjärrtransporter - 10%
Distribution - 10%
Skogstransporter - 10%
Tanktransporter - 5%
Miljö & renhållningstransporter - 3%
Jordbrukstransporter - 2%
Specialtransporter (tungtransporter) - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov