BDX Företagen AB

0920-262600 Skicka e-post

I nära samverkan levererar BDX hållbara affärslösningar, tjänster och produkter för enkla eller sammansatta behov inom entreprenad- och logistiksektorn. Varje dag gör vi insatser som skapar förutsättningar och nytta för såväl kunder som samhälle.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
171

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
1800

Antal anställda

Hur många är vi?
600

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 3 av 300 (1%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 488st - 81%
Antal kvinnor - 112st - 19%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Fjärrtransporter - 10%
Distribution - 10%
Skogstransporter - 10%
Tanktransporter - 5%
Miljö & renhållningstransporter - 3%
Jordbrukstransporter - 2%
Specialtransporter (tungtransporter) - 10%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no