Öhrlunds Åkeri AB

0706407530 Skicka e-post

Vår affärsidé

Tillsammans med vår personal löser vi din transport - oavsett hur stor eller liten den är.

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
16

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 13st - 81%
Antal kvinnor - 3st - 19%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 60%
Distribution - 30%
Bygg- & anläggning - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Diskrimineringspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov