Berga Distribution AB

0706568810 Skicka e-post

Vår affärsidé

Att med högsta kvalitet och personligt bemötande erbjuda helhetslösningar inom transport och lagring på ett hållbart och ekonomiskt försvarbart sätt för framtiden. Vi på Berga Distribution lägger fokus på trafiksäkerhet, service och punktlighet med kunden i centrum.

Antal fordon

En modern fordonspark
3

Antal anställda

Hur många är vi?
4

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 4st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Integritetspolicy
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Övrig information

Vi har under 2019 installerat ett solcellssystem på taket av vår lagerbyggnad för att på så sätt kunna ersätta hela vår årsförbrukning av el till ren solel.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov