Björn Jacobsson Åkeri AB

060-170850 Skicka e-post

Vi bedriver åkeriverksamhet och kör allt från pallar till maskiner. Trafikerar hela landet med Skåne och Norrland som inriktning

Antal fordon

En modern fordonspark
10

Antal anställda

Hur många är vi?
13

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 11st - 85%
Antal kvinnor - 2st - 15%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Styckegods - 25%
Fjärrtransporter - 75%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no