Blondie Logistic AB

0300-30030 Skicka e-post

Blondie Logistic AB skall med hög kvalitet, service, kompetens och miljö-hänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende transport och logistiktjänster.

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
46

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 40st - 87%
Antal kvinnor - 6st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 70%
Övrigt - 30%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Källsortering av avfall på terminal

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad,
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Administrationssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no