BRAÅS ÅKERI AB

047430047 Skicka e-post

Vår affärsidé

UNGDOMLIGA TROTS 90 ÅR I BRANSCHEN

Redan år 1927 köpte vår farfar Elof Andersson sin första lastbil. Vi är idag ca 65 engagerade medarbetare och finns på totalt 15 orter i både Sverige och Norge. Genom tradition, kunskap och vår moderna fordonsflotta gör vi skillnad för dig som kund!

Braås Åkeri AB utför transporter över hela Sverige och Norge. Förutom vår egen fordonsflotta som består av ca 25st kranbilar, skåpbilar, flisbilar, grusbilar och dragbilar, så har vi ett omfattande samarbete med ett stort antal kontrakterade externa åkerier. Detta gör att vi klarar olika typer av transporter över ett stort geografiskt område.

Antal fordon

En modern fordonspark
24

Antal anställda

Hur många är vi?
65

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 57st - 88%
Antal kvinnor - 8st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 50%
Specialtransporter (tungtransporter) - 50%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Integritetspolicy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov