BRAÅS ÅKERI AB

047430047 Skicka e-post

UNGDOMLIGA TROTS 90 ÅR I BRANSCHEN

Redan år 1927 köpte vår farfar Elof Andersson sin första lastbil. Vi är idag ca 65 engagerade medarbetare och finns på totalt 15 orter i både Sverige och Norge. Genom tradition, kunskap och vår moderna fordonsflotta gör vi skillnad för dig som kund!

Braås Åkeri AB utför transporter över hela Sverige och Norge. Förutom vår egen fordonsflotta som består av ca 35st kranbilar, skåpbilar, flisbilar, grusbilar och dragbilar, så har vi ett omfattande samarbete med ett stort antal kontrakterade externa åkerier. Detta gör att vi klarar olika typer av transporter över ett stort geografiskt område.

Antal fordon

En modern fordonspark
33

Antal anställda

Hur många är vi?
73

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 58st - 79%
Antal kvinnor - 15st - 21%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 50%
Specialtransporter (tungtransporter) - 50%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no