CG SELLDÉN TRANSPORT AB

+46243890290 Skicka e-post

Vi utför transporter i MaserFrakts regi.

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
16

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 11st - 69%
Antal kvinnor - 5st - 31%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 40%
Kyl & Frystransporter - 40%
Styckegods - 20%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad,
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Microsoft Teams

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no