MaserFrakt AB

0243-257000 Skicka e-post

MaserFrakt skall erbjuda sina tjänster till beslutsfattare inom näringsliv och offentlig verksamhet som har återkommande transport- och maskinbehov.
MaserFrakt skall förknippas med kvalitet. Våra tjänster skall vara anpassade till marknadens behov och utföras med minsta möjliga påverkan av miljön.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
1

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
1487

Antal anställda

Hur många är vi?
171

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 326 (0.3%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 105st - 61%
Antal kvinnor - 66st - 39%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 62%
Fjärrtransporter - 4%
Specialtransporter (tungtransporter) - 6%
Kyl & Frystransporter - 19%
Distribution - 1%
Övrigt - 8%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no