MaserFrakt AB

0243-257000 Skicka e-post

MaserFrakt skall erbjuda sina tjänster till beslutsfattare inom näringsliv och offentlig verksamhet som har återkommande transport- och maskinbehov.
MaserFrakt skall förknippas med kvalitet. Våra tjänster skall vara anpassade till marknadens behov och utföras med minsta möjliga påverkan av miljön.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
178

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
714

Antal anställda

Hur många är vi?
171

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 108st - 63%
Antal kvinnor - 63st - 37%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 66%
Fjärrtransporter - 6%
Specialtransporter (tungtransporter) - 1%
Kyl & Frystransporter - 26%
Distribution - 2%
Övrigt - 0%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no