MaserFrakt AB

0243-257000 Skicka e-post

Vår affärsidé

MaserFrakt skall erbjuda sina tjänster till beslutsfattare inom näringsliv och offentlig verksamhet som har återkommande transport- och maskinbehov.
MaserFrakt skall förknippas med kvalitet. Våra tjänster skall vara anpassade till marknadens behov och utföras med minsta möjliga påverkan av miljön.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 2 av 365 (0.5%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
854

Antal anställda

Hur många är vi?
162

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 99st - 61%
Antal kvinnor - 63st - 39%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 62%
Fjärrtransporter - 4%
Specialtransporter (tungtransporter) - 6%
Kyl & Frystransporter - 19%
Distribution - 1%
Övrigt - 8%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
System för uppföljning: Excel,
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

MaserFrakt erbjuder alla sina anställda hälsokontroller via Företagshälsovården. Dessa sker årligen för de som är över 40 år och vartannat år för de som är under 40 år. Alla nyanställda genomgår ett nyanställningsbesök. De kollektivanställda som jobbar natt träffar även en läkare. Hälsokontrollerna sker på arbetstid.

Kontakten med Företagshälsovården sker genom löne-/personaladmin.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov