MaserFrakt AB

0243-257000 Skicka e-post

MaserFrakt skall erbjuda sina tjänster till beslutsfattare inom näringsliv och offentlig verksamhet som har återkommande transport- och maskinbehov.
MaserFrakt skall förknippas med kvalitet. Våra tjänster skall vara anpassade till marknadens behov och utföras med minsta möjliga påverkan av miljön.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
25

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
1487

Antal anställda

Hur många är vi?
171

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 2 av 326 (0.6%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 105st - 61%
Antal kvinnor - 66st - 39%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 62%
Fjärrtransporter - 4%
Specialtransporter (tungtransporter) - 6%
Kyl & Frystransporter - 19%
Distribution - 1%
Övrigt - 8%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

MaserFrakt erbjuder alla sina anställda hälsokontroller via Företagshälsovården. Dessa sker årligen för de som är över 40 år och vartannat år för de som är under 40 år. Alla nyanställda genomgår ett nyanställningsbesök. De kollektivanställda som jobbar natt träffar även en läkare. Hälsokontrollerna sker på arbetstid.

Kontakten med Företagshälsovården sker genom löne-/personaladmin.

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no