Hedemora Miljö AB

0225-15790 Skicka e-post

Vi är ett Miljöföretag som utför tranporter och tjänster till kommuner och lastbilscentraler inom miljö och bränsle - sektorn
Vi är ett företag som löser allt ifrån transporter av containers till tömning av slambrunn och spolning av avlopp,filmning, dokumentation och det mesta däremellan

Antal fordon

En modern fordonspark
36

Antal anställda

Hur många är vi?
40

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 34st - 85%
Antal kvinnor - 6st - 15%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 90%
Övrigt - 10%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet
37% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no