Ekdahl Miljö AB

0411-24 45 00 Skicka e-post

Företagets affärsidé är att erbjuda och utföra yrkesmässiga transporter och tillhörande tjänster inom områdena:
Fjärr, lokal, kranbil, grus, bulk, spannmål, lastväxlar och städuppdrag.

Företagets verksamhetsmål är att genom hög servicegrad och kunnig personal bli ett företag, som inom affärsområdena, tillhandhålla de tjänster som nuvarande och framtida kunder önskar.

Antal fordon

En modern fordonspark
100

Antal anställda

Hur många är vi?
159

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 127st - 80%
Antal kvinnor - 32st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 38%
Distribution - 8%
Miljö & renhållningstransporter - 11%
Övrigt - 43%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no