Ekdahl Miljö AB

0411-24 45 00 Skicka e-post

Vår affärsidé

Företagets affärsidé är att erbjuda och utföra yrkesmässiga transporter och tillhörande tjänster inom områdena:
Fjärr, lokal, kranbil, grus, bulk, spannmål, lastväxlar och städuppdrag.

Företagets verksamhetsmål är att genom hög servicegrad och kunnig personal bli ett företag, som inom affärsområdena, tillhandhålla de tjänster som nuvarande och framtida kunder önskar.

Antal fordon

En modern fordonspark
100

Antal anställda

Hur många är vi?
159

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 127st - 80%
Antal kvinnor - 32st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 38%
Distribution - 8%
Miljö & renhållningstransporter - 11%
Övrigt - 43%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Fordonskontrolls system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonsdata system,
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov