Ekdahl Miljö AB

0411-24 45 00 Skicka e-post

Företagets affärsidé är att erbjuda och utföra yrkesmässiga transporter och tillhörande tjänster inom områdena:
Fjärr, lokal, kranbil, g, bulk, spannmål, lastväxlar och återvinningsuppdrag.

Företagets verksamhetsmål är att genom hög servicegrad och kunnig personal bli ett företag, som inom affärsområdena, tillhandhålla de tjänster som nuvarande och framtida kunder önskar.

Antal fordon

En modern fordonspark
100

Antal anställda

Hur många är vi?
154

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 132st - 86%
Antal kvinnor - 22st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 38%
Distribution - 8%
Miljö & renhållningstransporter - 11%
Övrigt - 43%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no