Eliassons Åkeri i Kristianstad AB

044-5902100 Skicka e-post

Vår affärsidé

Eliassons Åkeri i Kristianstad AB
- Det gedigna familjeföretaget med över 60års erfarenhet i branschen.
Ett samarbete med oss innebär alltid en skräddarsydd lösning som passar just er och ert företag. Vi trafikerar idag större delen av Norden med alla former av tankbilslösningar, allt från petroleumprodukter, biobränslen till flytande kemikalier.

Antal fordon

En modern fordonspark
30

Antal anställda

Hur många är vi?
57

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 55st - 96%
Antal kvinnor - 2st - 4%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Excel, SÅ Analys
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Vi använder oss av SÅ Analys för kontroll av kör & Vilotider, vägarbetstidslagen samt hastighetskontroll.