ELLBO ÅKERI AB

070 5454722 Skicka e-post

Vi utför inrikes transporter och trafikerar främst mellersta och södra Sverige.
Vårt mål är att upprätthålla och erbjuda en hög kvalité och service till såväl befintliga som nya kunder. Vår strategi är hög kompetens, engagemang och flexibilitet.
Vi strävar alltid efter effektiva transporter med hög leveransprecision, godskvalité samt hög fyllnadsgrad.

Antal fordon

En modern fordonspark
12

Antal anställda

Hur många är vi?
14

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 13st - 93%
Antal kvinnor - 1st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 85%
Bygg- & anläggning - 15%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Övrig information

Miljöplan samt miljöaspektsregister finns enligt FR2000 Årlig revision av kvalitetsledningssystem FR2000.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

FR2000 Avtal med SÅ Analys.

Mervärden
FR2000
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

FAIR TRANSPORT NIVÅ
VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no