ELLBO ÅKERI AB

070 5454722 Skicka e-post

Vi utför inrikes transporter och trafikerar främst mellersta och södra Sverige.
Vårt mål är att upprätthålla och erbjuda en hög kvalité och service till såväl befintliga som nya kunder. Vår strategi är hög kompetens, engagemang och flexibilitet.
Vi strävar alltid efter effektiva transporter med hög leveransprecision, godskvalité samt hög fyllnadsgrad.

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
17

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 15st - 88%
Antal kvinnor - 2st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 85%
Bygg- & anläggning - 15%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
FR2000
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Längre fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no