Elleholms Maskin

0456-10500 Skicka e-post

Vi är ett ungt företag som sakta växer oss starkare, tack vare hög kompetens på vår personal. Vi vänder oss till både företag och privatpersoner. Vår vision är att alltid ha en öppen dialog med beställaren såväl innan som efter utfört arbete. Kunden står alltid i fokus och ska känna sig trygg när de anlitar oss.
Vi är en totalleverantör inom Anläggningsbranschen och tillhandahåller såväl Maskintjänster, Transporter, Material och Återvinningslösningar

Antal fordon

En modern fordonspark
25

Antal anställda

Hur många är vi?
70

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 67st - 96%
Antal kvinnor - 3st - 4%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 75%
Miljö & renhållningstransporter - 25%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Tyngre fordon,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Workify
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no