Ernsts Express AB

022659100 Skicka e-post

Vår affärsidé

Ernsts Express AB skall med fokus på service, tillgänglighet, trafiksäkerhet och med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv förse industrikunder i Mellansverige med vägtransportlösningar

Vision:
Att genom ett aktivt engagemang i utvecklingen av långsiktig hållbara vägtransporter bli en av de dominerande leverantörerna av vägtransporter till den tunga industrin i Mälardalen, Bergslagen och Gävlebukten

Antal fordon

En modern fordonspark
110

Antal anställda

Hur många är vi?
176

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 156st - 89%
Antal kvinnor - 20st - 11%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Excel,
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Excel,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov