Ernsts Express AB

022659100 Skicka e-post

Vår affärsidé

Ernsts Express AB skall med fokus på service, tillgänglighet, trafiksäkerhet och med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv förse industrikunder i Mellansverige med vägtransportlösningar

Vision:
Att genom ett aktivt engagemang i utvecklingen av långsiktig hållbara vägtransporter bli en av de dominerande leverantörerna av vägtransporter till den tunga industrin i Mälardalen, Bergslagen och Gävlebukten

Antal fordon

En modern fordonspark
110

Antal anställda

Hur många är vi?
176

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 156st - 89%
Antal kvinnor - 20st - 11%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov