Ernsts Express AB

022659100 Skicka e-post

Ernsts Express AB skall med fokus på service, tillgänglighet, trafiksäkerhet och med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv förse industrikunder i Mellansverige med vägtransportlösningar

Vision:
Att genom ett aktivt engagemang i utvecklingen av långsiktig hållbara vägtransporter bli en av de dominerande leverantörerna av vägtransporter till den tunga industrin i Mälardalen, Bergslagen och Gävlebukten

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
80

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
121

Antal anställda

Hur många är vi?
159

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 18 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 139st - 87%
Antal kvinnor - 20st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 55%
Jordbrukstransporter - 10%
Skogstransporter - 10%
Specialtransporter (tungtransporter) - 5%
Tanktransporter - 20%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no